POLARIS ENGINEERING Sp. z o.o. to spółka prowadząca działalność w wybranych obszarach techniki i technologii. Początkowo specjalizowała się w budowie urządzeń do badania rurociągów naftowych, działając w grupie firm skupionych wokół PERN Płock – operatora polskich odcinków rurociągu Przyjaźń. W ten sposób powstały pionierskie projekty urządzeń do badania rurociągów naftowych metodami nieniszczącymi od wewnątrz (ultradźwięki) Korsonic 800, zespoły czyszczaków i czyszczaków inteligentnych, a następnie urządzenia Kaliper 800 do badania geometrii rurociągów, także metodą od wewnątrz. W 1994 roku zespół twórców KORSONIC otrzymał nagrodę NOT I stopnia i tytuł „Mistrz techniki –Warszawa ‘94”.

Powstały w tym czasie unikatowe konstrukcje hermetycznych urządzeń jedno- i wieloczłonowych, zdolnych do przebywania w rurociągach wypełnionych surową ropą naftową lub jej produktami i pokonywania setek kilometrów trasy rejestrując dane dotyczące ubytków korozyjnych, uszkodzeń i zniekształceń geometrii rurociągów. Dla realizacji tych zadań powstało wiele nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych, w tym m.in. wielkogabarytowe manszety elastomerowe, stanowiska badawcze, urządzenia do obsługi komór nadania i odbioru czyszczaków inteligentnych.

Do dziś prace kontynuuje, po kilku zmianach organizacyjnych i kapitałowych, firma Naftoserwis Sp. z o.o. w Warszawie.

W 1993 r. we współpracy z APS przeprowadzono modernizację wyoblarki w ZM MESKO, a w 1996 r. modernizację prasy TRANEMO 250A-13 dla Alfa Laval Agri Polska Sp. z o.o. Na zlecenie FESTO Sp. z o.o. zbudowano i uruchomiono stanowisko technologiczne do przenoszenia telewizorów w THOMSON – Piaseczno.

Żeglarskie inklinacje kadry zarządzającej i jej kontakty zaowocowały współpracą z Towarzystwem Inwestycyjnym Grupy Agros (TIGA S.A.) w zakresie opracowania koncepcji organizacji i budowy baz żeglarskich na Mazurach. W latach 1997 – 2000 powstawały obiekty w porcie jachtowym w Sztynorcie i rodził się projekt portu jachtowego i zespołu wypoczynkowego Zdory.

Korzystając z umiejętności i uprawnień Licencjonowanego Zarządcy Nieruchomości w składzie Zarządu, Spółka w latach 2005 – 2009 zarządzała nieruchomościami komercyjnymi i uczestniczyła w projektach inwestycyjnych w Warszawie, na Mazurach i w Piwnicznej Zdrój.

Historia Firmy

Firma  POLARIS  ENGINEERING  Sp. z o.o.  powstała w 1993 roku jako rozwinięcie i kontynuacja prac prowadzonych w Solaris Engineering S.A. od 1989 roku. Po  zmianach kapitałowych i właścicielskich w Grupie Solaris, w ramach której prężnie działały spółki –córki wyspecjalizowane w kilku dziedzinach nowych technologii ( Solaris Laser S.A., Solaris Optics S.A., Solaris Engineering S.A., Solaris Holding S.A.),  zespół wiodących inżynierów powołał do życia nową firmę SOLARIS ENGINEERING Sp. z o.o. Przy kolejnej zmianie właścicielskiej w 1997 roku odłączając się od Grupy Solaris, która przeniosła swoją główną aktywność w obszary działań kapitałowych (leasing, bankowość, ubezpieczenia), zmieniono nazwę na POLARIS ENGINEERING Sp. z o.o. nawiązując do  żeglarskiej pasji większości kadry.

W latach następnych powstawały analogiczne urządzenia do badania rurociągów ropy i jej produktów pochodnych o mniejszych średnicach –  Korsonic 500/600 i Kaliper 500/600. Inżynierowie POLARIS ENGINEERING Sp. z o.o. prowadzili w ramach tych projektów dodatkowo prace atestacyjne i certyfikacyjne w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji w atmosferach zagrożonych wybuchem, współpracując w tym obszarze z Głównym Instytutem Górnictwa – Kopalnią Barbara oraz Hutą Ferrum (1994 – 1996 r.).

Drugą dziedziną aktywności inżynierskiej POLARIS ENGINEERING Sp. z o.o. było wdrażanie w Polsce technologii WATER JET – obróbki materiałów wysokoenergetyczną strugą cieczy. Zespół inżynierów POLARIS ENGINEERING Sp. z o.o. pracował wcześniej z pierwszym w Polsce urządzeniem Water Jet, a po zmianie jego właściciela w kooperacji z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS) opracował i zbudował stanowisko technologiczne do komercyjnego i badawczego eksploatowania i promowania technologii. Wraz z rozwojem tej technologii w Polsce firma oferowała swoje usługi w dziedzinie cięcia trudnych materiałów strugą hydrościerną m.in. szkła laminowanego (szkło pancerne – banki, kasyna, przemysł zbrojeniowy), kamienia, stopów specjalnych metali, tworzyw kompozytowych itd. (1993 – 2000 r.).

Równolegle do powyższych działań firma POLARIS ENGINEERING Sp. z o.o. podejmowała się realizacji prototypowych i jednostkowych projektów urządzeń i linii technologicznych.

W latach 1994 – 1995 powstał na zlecenie PPHU KOSS w Nadarzynie szereg urządzeń do automatyzacji produkcji elementów wentylacyjnych.