Roboty - metodą na optymalizację procesu produkcji

Wykorzystanie robotów stanowi jedno z podstawowych założeń odbywającej się rewolucji Industry 4.0. Roboty są idealnym rozwiązaniem dla tych prac i elementów produkcji, charakteryzujących się dużą monotonią działania przy jednoczesnej łatwości wykonywania. Z drugiej strony robot jest także w stanie wykonać bardzo precyzyjne prace w sposób nieosiągalny ze względu na ograniczenia ludzkich zmysłów. Robot uzyska zdecydowanie większą wydajność pracy niż człowiek, przez wzgląd na szybkość wykonywania ruchów oraz wielokrotnie większą powtarzalność w określonym czasie, co jest nieosiągalne przy działaniu czynnika ludzkiego. Tym samym zwiększa się nie tylko efektywność produkcji, poprzez wzrost szybkości, częstotliwości, długości działania.

Robot może pracować 24 h na dobę przez 365 dni roku (z krótkimi przerwami na serwis i prace konserwatorskie). Robot nie wykazuje spadków efektywności, nie wymaga przerw w codziennym cyklu pracy, nie generuje błędów, które są niepożądanym acz nieodzownym elementem pracy człowieka. Jednocześnie działa szybciej, bardziej precyzyjnie i wydajniej. Dla firmy przekłada się to na realne oszczędności, niezawodność pracy linii produkcyjnych oraz zwiększenie zysków, przez wzrost produktywności i w konsekwencji większą podaż. Wprowadzenie automatyzacji i robotyzacji produkcji ma odczuwalny wpływ na poprawę wizerunku firmy oraz jej pozycji na rynku, jako silnego wiarygodnego partnera, wprowadzającego innowacyjne rozwiązania oraz zapewniającego stałość dostaw produktów o wysokiej jakości i precyzji wykonania.

Sytuacja w 2020 roku uwidoczniła, jak czynnik ludzki może zdezorganizować pracę całej produkcji – częsta i długa absencja pracowników, braki zarówno kadry wykwalikowanej jak i robotniczej, wysokie koszty pracownicze przy jednoczesnej ograniczonej efektywności pracy. Wszystkie te czynniki uwidoczniły zasadność rozważenia poniesienia kosztów inwestycji w robotyzację, która przy stosunkowo krótkim czasie zwrotu z inwestycji (ROI) daje długoterminowe korzyści finansowe i organizacyjne.

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy formularz do przekazania podstawowych informacji o Państwa firmie w celu przedstawienia kalkulacji oszczędności z inwestycji w robotyzację produkcji. Zapraszamy do kontaktu – nasz doradca zaprezentuje najbardziej optymalne rozwiązanie

Rentowność

Chcesz poznać czas zwrotu z inwestycji w  robotyzację?