PLC

Programowanie PLC

Programowanie PLC opiera się na tworzeniu algorytmów mających na celu wykonywanie konkretnych działań.

Programiści PLC pracują z programowalnymi sterownikami logicznymi (w skrócie PLC). PLC jest podłączony do maszyny i steruje jej pożądanymi funkcjami. Mogą to być bariery świetlne, parametry temperaturowe i inne urządzenia pomiarowe.

Specjalista zajmujący się programowaniem PLC projektuje programy sterujące dla maszyn i systemów elektrycznych, głównie w sektorze przemysłowym, dążąc do automatyzacji procesów. Dla przykładu sterowniki programowalne są używane do sterowania maszynami na fabrycznych liniach montażowych w przemyśle samochodowym.

Programiści PLC opracowują i optymalizują procesy, a także wykonują konserwację i diagnostykę błędów po wdrożeniu procesu.